Konstantinus Röda Kors samt den Heliga Gravens och den Heliga Johannes Evangelistens Frimurerliga och Militära Ordnar


Konstantinus Röda Kors Riddarorden

Ordens ändamål är att ideellt upprätthålla och förkovra frimurarverksamheten på kristen grund, som stöder sig på riddartraditionen.

Kandidaten som söker medlemskap i orden bör vara mästarmurare samt bör ha förlänats Royal Arch-graden. Medlemskandidaten bör underteckna en förbindelse, i vilken han bekräftar att han är kristen och bekänner sig tro på en Treenig Gud.

På graden Konstantinus Röda Kors följer riddargraderna av den Heliga Graven och den Heliga Johannes Evangelisten, vilka ges på en extraordinarie sammankomst.

Riddarordens enheter och möteslokaler kallas för konklaver.  Den första finska konklaven Fenno Conclave No. 467  (N:o 1) invigdes 9.9.2000 i London. Den inledde sin verksamhet under Storkonklaven i England. Följande år grundades Divisionen i Finland. Den självständiga Storkonklaven i Finland invigdes på hösten 2002 i Helsingfors. 

År 2012 arbetar i Finland 17 konklaver, i vilka det finns omkring 700 medlemmar. 

Riddarordnarnas fullständiga namn är:
Konstantinus Röda Kors samt den Heliga Gravens och den Heliga Johannes Evangelistens Frimurerliga och Militära Ordnar. 

Sivu päivitetty 8.10.2012      Taustakuva: Rooma, Konstantinus Suuren riemukaari 2008/ KKS